Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Karcag képes leírás - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu
részletek »

Karcag - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu

Képes leírás

Keresés
Találatok száma - 6 db
Karcag - Vendégváró

Karcag - Vendégváró

Karcag és környéke az alföldi táj ezen a vidéken található jellegzetes tájképi elemeiről, a kunhalmokról nevezetes. Itt áll Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legértékesebb műemléke a Barna-féle szélmalom, mellette a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja. A település neve török eredetű, valószínűleg kun személynév. Írásos emlékekben - Karcagújszállás néven - először 1506-ban szerepel. A török hódoltság 150 éve alatt a város többször is elpusztult. A felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc után újratelepült, ekkortól kezdve a Nagykunság legnépesebb települése. A XVIII. századtól a térség központja...

Karcag hivatalos weblapja

Karcag hivatalos weblapja

Szeretettel köszöntöm Karcag város honlapján, amely azzal a kettős céllal jött létre, hogy egyrészt bemutassuk településünk látnivalóit, nevezetességeit, kulturális életét valamennyi érdeklődő számára. Szeretnénk hasznos információkat nyújtani mindazoknak, akik Karcagra készülnek utazni, vagy itt szeretnének üzleti vállalkozásba kezdeni. Másik célunk, hogy városunk lakossága számára a közérdekű információk és szolgáltatások elérhetővé tételével erősítsük a Polgármesteri Hivatal szolgáltató jellegét, és új kommunikációs csatornát nyissunk meg. Ezen célok elérése érdekében igyekeztünk az Internet nyújtotta lehetőségeket minél jobban kihasználni. A honlappal szeretnénk egyszerűbbé tenni az informálódást, megkönnyíteni az ügyintézést, és a jövőben is szeretnénk arra törekedni, hogy folyamatosan bővítsük az elérhető elektronikus szolgáltatások és tartalmak körét...

Karcag Városi Polgárőr Egyesület

Karcag Városi Polgárőr Egyesület

1995. november 24-én megtartott alakuló közgyűlésen húsz alapító tag mondta ki a Karcag Városi Bűnmegelőzési, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi Egyesület megalakulását. A következő évben a Márki Sándor vezette csapat a Karcag Városi Polgárőr Egyesület nevet vette fel, s ezen a néven, 1998-tól közhasznú egyesületként működik a mai napig. Az eltelt idő tagcseréi, távozások, újabb jelentkezések után jelenleg 51 fő taglétszámmal működünk. A 2005. február 7-én lezajlott tisztújító közgyűlésen a korábbi elnök, Dániel István leköszönt, a közgyűlés pedig Rigó Zoltánt kérte meg az elnöki teendők elvégzésével. A Karcagi Polgárőr Egyesület tagjai önkéntes munkát végeznek, amiért fizetést nem kapnak. A szabadidőnk terhére, a város közbiztonsága érdekében látunk el szolgálatot a rendőrséggel közösen, jelenlétünkkel az ő létszámukat is növelve. A szolgálatokat a rendőrséggel közösen szervezzük, tehát csak szervezett keretek között zajlanak. Intézkedési jogkörünk nincs, ezért megfigyelő, jelző szolgálatot látunk el. A karcagiak tehát a rendőrséggel szervezett akciók során, a postai alkalmazottak kísérése, önkormányzati rendezvények biztosítása alkalmával találkozhatnak az egyesületünk tagjaival...

Karcag Városi Tűzoltóság

Karcag Városi Tűzoltóság

A tűzoltóság történetéből: Egy ránk maradt alapszabályzatból kiderül, hogy már az 1876-tól működött Önkéntes Tűzoltó Egylet Karcagon, Nagykun Karcagi Önkéntes Tűzoltó Egylet néven. Ezt követően hosszabb-rövidebb ideig működtek tűzoltó egyletek. A mai, hivatásos tűzoltóság jogelődjének tekinthető az 1924-ben bejegyzésre került önkéntes tűzoltóság, melynek több épület is otthont adott. A ma is korszerűnek mondható laktanya 1954 táján épült. A '80-as éveknek köszönhetően a tűzoltóság és a lakosság kapcsolata egyre pozitívabb lett, nyitottabbak lettünk. Több rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. Aktívan közreműködtünk tornatermek és sportudvarok építésében. Rendszeresen segítséget nyújtottunk olyan esetekben, ahol a felmerülő probléma megoldásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel csak mi rendelkeztünk. Éveken keresztül jégpályát készítettünk a város lakosságának örömére. A tűzvédelemre való nevelést, az ifjúságnál kezdtük.1992-ben megalakult (és azóta is sikeresen működik) a Karcagi Diáktűzoltó Szövetség. Illetékességi területünk több mint 50 km-es távolságig terjed ki...

Karcagi Református Egyházközség

Karcagi Református Egyházközség

Prédikációk: Bevezetés: A nagy keresztyén üldözés és a keresztyénség szétszóródásának, missziójának előestéjén vagyunk. Korábban sem nézte jó szemmel a zsidó vezetés az első Pünkösdkor megalakult gyülekezet tevékenységét. Emlékezzünk a korábban történt attrocitásokra. (ApCsel 4.) Új vonása az István diakónussal történteknek, hogy a nép is meghasonlik. (ApCsel 6,9) Nem csupán a nagytanács, hanem a belső ellenség, a pártoskodás is támadja a Gyülekezetet. Nem véletlen események sora ez.Az az akarat kényszerítette tovább lépni és hűséggel hirdetni az evangéliumot, ezután a támadás után már Jeruzsálemen kívül is, amely az egész világ üdvösségére küldte el Fiát. Ennek lett a következménye, hogy üldözni kezdték a Krisztus hitűeket. A felolvasott alapige a gyilkosságig eljutó türelmetlenségről és haragról szól, de mégis többről. A István diakónus halála önmagában is rémséges tett, de egyúttal előszele a következő üldözésnek és a mindenkori bántásoknak. Beteljesedett Jézus Krisztus figyelmeztetése:' ... átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép...' (Máté 24,9) Ma sincs másképpen.Az Istentől kapott útját járó anyaszentegyház üldöztetésnek van kitéve...

Karcagi Szuperinfó

Karcagi Szuperinfó

Hogyan kezdődött... 1990-ben egy verőfényes nyári napon bukkant fel először Karcag postaládáiban egy kicsike újság, neve: Karcagi Szuperinfó. Túl nagy riadalmat nem, viszont óriási ovációt sem okozott a rendszerváltást egyszerre aktívan, de inkább passzívan átélő lakosok körében, pedig a 7.000-es darabszám már önmagában kuriózumnak számított. Az a szó, hogy hirdetés, sokunknak, az a szóösszetétel, hogy hirdetési újság, legtöbbünknek hiányzott az akkori szókincséből. Ám a számításba jöhető hirdetők körében a fogadtatás - talán az olvasói fejcsóválást is alulmúlva - rögtön a mélypontra hanyatlott. Tisztelet a kivételeknek, néhányan - korukat alaposan megelőzve - mégis láttak fantáziát abban, hogy hirdetést jelentetnek meg egy olyan újságban, amit ingyen kap mindenki, viszont a hirdetés feladójának fizetnie kell. Hogy is van ez!? Hullámvölgyek jöttek, válságstáb-gyűlések mentek, mi legyen hát e pici újság sorsa, hiszen kiadóinak pénztárcáját gyorsan kiürítve, adósságukat alaposan gyarapítva, mint egy kis szörnyeteg folytatta vállalkozás-gyilkoló ténykedését. S mivel más lehetőség nem kínálkozott gazdája kezében, megpróbálta hát még egyszer megregulázni ezt a kis vadócot...

Tuti menü