Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szolnok képes leírás - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu
részletek »

Szolnok - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: jasz-nagykun-szolnok-megye.tlap.hu » Szolnok
Keresés
Találatok száma - 8 db
Szolnok - Irány Magyarország

Szolnok - Irány Magyarország

A 76 500 lakosú megyei jogú város, Budapesttől 100 km-re keletre, a Tisza és Zagyva folyók találkozásánál, az Alföld vízi, szárazföldi és vasúti csomópontjában fekszik. A fővárossal a 4-es főközlekedési út és forgalmas vasútvonal köti össze. Szolnok igazgatási, gazdasági, kulturális, idegenforgalmi, oktatási és egészségügyi központ, közlekedési adottságai is kiválóak. A Tisza biztosítja a folyami szállítás lehetőségét. Légi közlekedésre a város sport- és katonai repülőtere ad lehetőséget. Szolnok kulturális élete rendkívül színes. Többek között a nagy múltú Művésztelep, az országosan elismert Szigligeti Színház, képzőművészeti és iparművészeti tárlatoknak helyet adó Galéria és a Damjanich János Múzeum öregbítik a város hírnevét...

Szolnok - Wikipédia

Szolnok - Wikipédia

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye. A Tisza partján fekszik a folyó egyik legfontosabb átkelőhelyénél, elsősorban e helyzet befolyásolta a fejlődését hosszú története során. Rokon nevű történelmi vármegyék: Belső-Szolnok vármegye utódjaként Szolnok-Doboka vármegye (területe a trianoni békeszerződés után Románia része lett) valamint a mai Heves megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye elődjeként Heves és Külső-Szolnok vármegye. Szolnok az Alföld közepén, Budapesttől 100 km-re, a Tisza partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. Éghajlata kontinentális, a forró, száraz nyarat általában hideg tél követi. Ezen a tájon legmagasabb a napsütéses órák száma, az átlagos csapadék mennyiség 480-500 mm. A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és térsége igen gazdag élővizekben. A Tisza és a Zagyva mellett a Holt-Tisza és a Holt-Zagyva is bővelkedik természeti értékekben...

Szolnok - Wikitravel

Szolnok - Wikitravel

A Tisza és Zagyva találkozásánál épült város eredeti magja valahol a két folyó által körbezárt V-alakú területen volt. A Zagyva szabályozása előtt a &uot;V&uot; északi része is viszonylag elzárt, mocsaras terület lehetett. A Tisza egyszerre jelentett megélheti forrást, közlekedési útvonalat és védelmet az ott lakóknak. A mai Tiszaligetre Szandaszőlős felől Szolnokra vezető "Százlábú" eredetileg a Tisza egyik korábban elhagyott medre felett ível át. Ha megnézzük az első katonai felmérés során készült térképet, akkor látható, hogy a folyószabályozás előtt az élő Tiszától ma délre található Alcsi-sziget eredetileg a Tisza egyik félszigete volt és a keletről, valamint délről észak-nyugatra haladó utak kénytelenek voltak a mai Szandaszőlősnél délről megkerülni a mai Holt-Tiszát. A folyószabályozást követően ez az ág kikerült az "élő" Tiszából, ma kedvelt kajakos-. kenus-, és horgászóhely.

Szolnok és Környéke Szuperinfó

Szolnok és Környéke Szuperinfó

A Szolnok Megyei és a Szolnok és Környéke Szuperinfó a Hungária Szuperinfó Országos Laphálózat tagja. A lapok kiadója a Szuperinfó 2000. Betéti társaság. 1990-ben cégünk vállalkozásként indult, majd később betéti társasággá alakult. A vállalkozások évében, elsőként megjelent Szolnokon a városi Szuperinfó. A hirdetők és az olvasók visszajelzései megerősítettek abban, hogy ingyenes újságra Szolnokon is szükség van. Az évek hosszú során növeltük dolgozóink létszámát, folyamatos képzéssel biztosítva szakmai felkészültségüket. Új irodát, szerkesztőséget építettünk a belváros szívében: A Szolnoki Szuperinfóból Szolnok és környéke lett, megemelt példányszámmal. Elegáns irodánkban számítógépes szerkesztőséget hoztunk létre. Folyamatosan fejlesztettük technológiánkat és az első fekete-fehér újságból eljutottunk a 4 szín color kiadványhoz. Tipográfiai stúdiónk a legmodernebb Machintos gépeken dolgozik...

Szolnok hivatalos weblapja

Szolnok hivatalos weblapja

Szolnok több mint 75 ezer lakójával ha nem is az ország legnagyobb, de egyik legszebb megyeszékhelye. Neve hallatán először a Tisza, a Művésztelep, a vízisportok, a kosárlabda, és a megannyi érintetlen természeti szépség, a minden júniusban ismétlődő Tisza virágzása jut eszünkbe, amelyek igazán egyedivé teszik a várost. Ugyanakkor a Tisza Fővárosa kulturális pezsgéséről is ismert. Az alföldi táj varázsa, a virágos parkok, terek, a csodálatos Tisza-part mind-mind olyan értékei városunknak, amelyet érdemes megnézni, amelyért érdemes Szolnokra utazni. Két folyó, a Zagyva és a Tisza találkozásánál épült fel a mi városunk, amelynek lakói szorgalmas, kitartó emberek. Mindaz, amivel a természet megajándékozott minket, párját ritkítja, s elszakíthatatlan köteléket képez ember és város között...

Szolnoki Belvárosi Plébánia

Szolnoki Belvárosi Plébánia

A templom történetéből: Szolnok város egyházi történetét a török előtti időkben teljes homály fedi. Mindössze két konkrét adat van: 1270. Körül Szolnok Főesperesség a váci egyházmegyében, két templom van: az egyik a várban, a másik kívül. A török idők alatt Gyöngyösről és Szegedről jöttek ferences barátok, a katolikus hívek lelki igényeinek kiszolgálására. (Oltalom-levél 1627-ből Mehmed begler-bégtől!) A török kiűzésekor 1685-ben a felmentő seregekkel együtt érkezett Leiterer Bernardin ferences tábori lelkész, aki egy ideig itt maradt. A mecsetté alakított vártemplomban állított fel ideiglenes oltárt, hogy a hálaadó istentiszteltet be tudja mutatni. A következő évben egy ferences konvent jött létre a mecset melletti épületben. Azonban a Thököly féle felkelés, majd a Rákóczi Szabadságharc viharos éveiben igen nehézzé vált az egyházi élet... 4 évre teljesen kiürült a város, majd amikor 1710-ben a néppel együtt a ferencesek is visszajöttek, az akkori várkapitány valami oknál fogva nem engedte be őket a várba, ezért a város szélén telepedtek le, ahol vesszőfonadékból, sárból, nádból templomocskát, deszkákból cellákat építettek...

Szolnoki Evangélikus Egyházközség

Szolnoki Evangélikus Egyházközség

A szolnoki egyházközség a Magyarországi Evangélikus egyház egyik gyülekezete. Mint ilyen, az országunkban harmadik legnagyobb keresztyén felekezetnek a része, a reformáció lutheri ágához tartozik. Ugyanakkor ezen a területen kisebbségben, szórványhelyzetben élnek az evangélikus hívek. Ez a körülmény lehetőséget ad arra, hogy kicsiny közösségünk családias, mozgékony és eleven legyen. Hitünk középpontjában az áll, hogy Isten szeret bennünket, szeretetét Jézus Krisztus életén keresztül félreérthetetlenül megmutatta, és szeretete minden rosszat, még a halált is képes legyőzni. E meggyőződésünk alapja a Biblia tanúságtétele, amely Isten kijelentését tartalmazza, és amely annak a küldetésünknek is a forrása, hogy Isten szeretetét szavaink és egész életünk révén másokkal is megosszuk. Reméljük, hogy személyesen is találkozhatunk. Addig is hadd nyújtsunk egy kis ízelítőt gyülekezetünk életéből: honlapunkon megtaláhatók az alapvető információk az egyházközség rendszeres alkalmairól, elérhetőségeiről, sőt a történetéről is!

Szolnoki Református Egyházközség

Szolnoki Református Egyházközség

Gyülekezetünk újra fejlődésnek indult. Rendszeres alkalmaink közé tartozik az ifjúsági és felnőtt bibliaóra, a felnőtt konfirmációi felkészítő is és a hittan az általános iskolában. Annak idején egyetlenegy hittanos csoport sem volt, ma tizennégy van. Három gyülekezeti és három bibliakör működik, más-más profillal. Új szint hoztak a gyülekezet életébe a kirándulások, nyári táborok, testvérgyülekezeti kapcsolatok. A lelki és szenvedélybetegek dömösi köre hatvan-hetven taggal működik rendszeresen. Igen hatékonyan és eredményesen működik a felnött konfirmác MIndez persze egyre bővülő munkatársi kör együttmüködésével vált lehetségessé. Mivel a mai gyülekezeti élet nagy része nem a templomban, hanem kisebb családias jellegű csoportokban folyik, égető szükség mutatkozott egy új, korszerű gyülekezeti ház felépítésére. Reménység szerint 2004-ben beköltözhető lesz. Lassan a városunkhoz csatolt Szandaszőlős reformátussága is gyülekezetté szerveződik. Stummerné Nagy Ágnes lelkipásztor gondozása alatt. Most tartanak a templomépítés előkészületeinél...

Tuti menü