Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Hivatalok, intézmények képes leírás - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu
részletek »

Hivatalok, intézmények - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: jasz-nagykun-szolnok-megye.tlap.hu » Hivatalok, intézmények
Keresés
Találatok száma - 7 db
Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) köztestületként működő gazdasági érdekképviselet, amelynek fő feladata a gazdaság általános érdekeinek érvényesítése, a gazdaságfejlesztésben és gazdaságszervezésben való szerepvállalás. Ezzel párhuzamosan véleményezi a gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok tervezeteit. Az MKIK kidolgozza továbbá a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó etikai szabályzatot. Ugyancsak feladata a magyar gazdasági kamarai érdekképviseleti rendszer koordinációja, az egyes országok nemzeti kamaráival való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi kamarai szervezetekben való részvétel, továbbá a választottbíráskodás nemzetközi ügyekben és a nemzetközi reklamációs ügyintézés...

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Múteumok Igazgatósága

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Múteumok Igazgatósága

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságát a megyei múzeum mellett 7 tagmúzeum alkotja. A szolnoki Damjanich János Múzeum az egész megyére kiterjedő gyüjtőkörrel, a közép-tiszavidéki régióban, régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti, természettudományi szakterületeken fejti ki tevékenységét. A tájmúzeumok közül a jászberényi Jász Múzeum néprajzi, természettudományi, helytörténeti és legújabbkori gyűjtési profillal a Jászság múzeumi feladatait látja el. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum a térség néprajzi-helytörténeti és legújabbkori muzeológiájával foglalkozik. A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum a Nagykunság múzeumi feladatait a fentiekhez hasonló témakörökben végzi. A tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Tiszazug helytörténeti, legújabbkori kutatását látja el gazdaságföldrajzi módszerekkel. A múzeumi szervezethez tartozik még a túrkevei Finta Múzeum, a mezőtúri Fazekas Múzeum és a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum. A Magyar Tudományos Akadémia a megyei múzeumi szervezetben folyó tudományos munkát elismerve, az intézményt 1984-ben akadémiai kutatóhely rangjára emelte.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészkamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészkamara

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészkamara hivatalos honlapja: hírek az építészkamaráról, cikkek és elérhetőségek. Megismerkedtünk az oldalon keresztül a kamara munkásságával és jogszabályaival is...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

A tűzoltóság és a polgári védelem országos és területi szerveinek összevonásával 2000. január 1-jével megalakult a Katasztrófavédelem. Megtörtént a jogi szabályozása is: egyrészt a két korábbi szervezet legfőbb törvényeinek (tűzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény) szükséges módosításával, másrészt az új szervezetre vonatkozó új törvény megalkotásával (katasztrófavédelmi törvény). Az igazgatóság feladatkörében ellátja: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, valamint más jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott feladatokat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Jász-Nagykun-Szolnok Megye sajátos multú törvényhatóság, amely 1876-ban alakult meg Szolnok székhellyel. A megye területét a volt Jászkun Kerület jászsági és nagykunsági helységei, illetve a volt Heves- és Külső Szolnok megye Külső-Szolnoki részének települései alkotják. A megyei levéltárak felállítását Mária Terézia királynő rendelte el. Levéltárunk jogelődje 1751-ben létesült, a Jászkun Kerület akkori székhelyén Jászberényben. Ettől kezdve itt gyűjtötték, rendezték a kerületi iratanyagot, a városok pedig külön levéltárakat tartottak fenn saját irataik őrzésére. Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulása után, 1878-ban a jászberényi levéltári anyag jól rendezett és kutatható állapotban Szolnokra került, az új megyeházán létesített levéltárba. 1950-ben 'Szolnok Megyei Közlevéltár' elnevezéssel átköltözött a volt Szolnoki Pénzügyigazgatás épületébe, innen 1957-ben a megyei Bíróság épületébe került a levéltár anyaga. Miután a Bíróságnak szüksége volt az épületre, ezért új levéltár építését határozták el, ami annál is inkább indokolt volt, mivel 1952-től a megyei levéltár vette át a községek és városok iratanyagát is...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

A mérnöki kamarai mozgalom rövid történetéből: Az ipari forradalom begyűrűzése Magyarországra csak igen lassan történt meg, akkor is inkább a felvidéki bányászat élvezte ennek gyümölcseit, de az ország sajátos természeti viszonyai között a mérnökség, vagy inkább inzsenérség (inzsellérség) korán kialakult. A megyei mérnökök mellett a 18. sz. végén a 19. század elején megjelennek az uradalmi mérnökök, hiszen az 1782-ben, a pesti egyetemen megalakított Mérnöki Intézet (Institutum Geometrico et Hydrotechnicum) lehetővé tette, hogy a tehetséges fiatal műszakiak itthon is kellő képzettséget szerezhessenek, s a főúri földbirtokok működtetése a műszaki feladatok legszélesebb választékát jelenthették a mérnököknek. A nagyszabású hazai vízimunkák, vasút- és városépítések, utóbb pedig a hazai gépipar egy olyan műszaki réteg kialakulását hozták magukkal, akik az értelmiségen belül kezdték megközelíteni az ügyvédek, orvosok mindig is elitként kezelt társadalmi beágyazottságát. Ám ezt addig nem tudták elérni, amíg a maguk háza táján sem döntötték el, ki milyen címre jogosult, ki használhatja a mérnöki megnevezést. Nagy általánosságban technikusoknak nevezték a műszakiakat, de ebbe a kategóriába bizonyos megszorításokkal belefér az egyszerű építőmester és a vasgyári főmérnök is...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Orvosi Kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Orvosi Kamara

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyarországon működő orvos független, demokratikus, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelmet hivatott biztosítani. Működését köztestületként a képviseleti demokrácia elvei szerint fejti ki. Átlátható működésével és befolyásával nemcsak tagjait, hanem a lakosságot és annak egészségügyét is szolgálja 'a beteg üdve a legfőbb törvény' szellemében.

Tuti menü