Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Jász-Nagykun-Szolnok megye linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Karcagi - MÁV [5. oldal]
részletek »

Jász-Nagykun-Szolnok megye képes leírás: Karcagi - MÁV [5. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: jasz-nagykun-szolnok-megye.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 144 db
Karcagi Szuperinfó

Karcagi Szuperinfó

Hogyan kezdődött... 1990-ben egy verőfényes nyári napon bukkant fel először Karcag postaládáiban egy kicsike újság, neve: Karcagi Szuperinfó. Túl nagy riadalmat nem, viszont óriási ovációt sem okozott a rendszerváltást egyszerre aktívan, de inkább passzívan átélő lakosok körében, pedig a 7.000-es darabszám már önmagában kuriózumnak számított. Az a szó, hogy hirdetés, sokunknak, az a szóösszetétel, hogy hirdetési újság, legtöbbünknek hiányzott az akkori szókincséből. Ám a számításba jöhető hirdetők körében a fogadtatás - talán az olvasói fejcsóválást is alulmúlva - rögtön a mélypontra hanyatlott. Tisztelet a kivételeknek, néhányan - korukat alaposan megelőzve - mégis láttak fantáziát abban, hogy hirdetést jelentetnek meg egy olyan újságban, amit ingyen kap mindenki, viszont a hirdetés feladójának fizetnie kell. Hogy is van ez!? Hullámvölgyek jöttek, válságstáb-gyűlések mentek, mi legyen hát e pici újság sorsa, hiszen kiadóinak pénztárcáját gyorsan kiürítve, adósságukat alaposan gyarapítva, mint egy kis szörnyeteg folytatta vállalkozás-gyilkoló ténykedését. S mivel más lehetőség nem kínálkozott gazdája kezében, megpróbálta hát még egyszer megregulázni ezt a kis vadócot...

Kenderes

Kenderes

Sok szeretettel köszöntöm Önt Kenderes Város honlapján. A következő oldalakon bemutatjuk településünk látnivalóit, nevezetességeit, hasznos információkat szeretnénk nyújtani mindazoknak, akik városunkba kívánnak látogatni. Kenderes 5300 lakosú, jellegzetes alföldi település, Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén fekszik. Lehetőségeit nagyban meghatározza a várost átszelő 4. számú főútvonal. Közigazgatásilag ide tartozik a 9 km-re fekvő, 900 lakosú Bánhalma. Ez a vidék a honfoglalástól kezdve lakott. Oklevelek alapján kimutatható, hogy ezt a területet Árpád vezér Aba nemzetsége foglalta el. A XIX. század második felében jutott Kenderesen örökséghez a város fejlődését segítő Horthy család. Horthy Miklós kormányzósága idején a családi birtok és a város is országos mintaként élt a köztudatban. Ebben az időszakban alakult ki településünk arculata, ekkor épült a város középületeinek nagyobb része. Vendégeink a Horthy - túra keretében megtekinthetik: a kastélyt, a kriptát, a múzeumot, a református és katolikus templomot. Büszkék vagyunk múltunkra, hagyományainkra, így lesz jelenünk és jövőnk. Fogadja szeretettel bemutatkozásunkat, melyből megismerheti településünket. Várjuk Önt, látogasson el hozzánk, zárjon szívükbe bennünket és térjen vissza minél előbb!

Kengyel

Kengyel

Kengyel Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Tiszától keletre, Szolnoktól délkeletre fekszik. A törökszentmiklósi kistályhoz tartozó települést Keletről Kétpó és Mezőhék, Délről Martfű, Nyugatról Rákócziújfalu, Rákóczifalva és Szolnok, Északról Szajol és Tiszatenyő határolja. A régészeti leletek tanúsága szerint évezredek óta lakott Kengyel környéke. A neolit korból zöld kígyókő és buzogány, a bronzkorból urnák, pitykék, korongosvégű tűk, és edények kerültek elő. A község elnevezése víznévből, kengyel alakú vízfolyás nevéből származik. Első írásos említése I. Géza 1075-ben kibocsájtott oklevelében fordul elő, aki a kengyeli határt (Kungulu) a garamszentbenedeki apátság birtokába adta. II. István 1124-ben kelt oklevelében Kengyel víznévként és révátkelőhelyként szerepel. 1479-ben Kengyel már mezőváros, a Szapolyai család birtoka. A XV. század közepén a Duna dél-magyarországi szakaszáról származó rácok éltek a község környékén, de a kengyelieknek is több mint fele szláv nevű volt, akik később elmagyarosodtak. Az 1571. évi török fejadó-összeírás szerint Kengyel a szolnoki szandzsákba a szolnoki nahijéhez tartozott, a falunak 57 háza és egy temploma volt. A török uralom végén a települést többször feldúlták, majd a Rákóczi-szabadságharc idején a rácok teljesen elpusztították.

Kerékpártúra ajánlatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Kerékpártúra ajánlatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Kerékpártúra útvonalak gyűjtésével foglalkozó oldal, amely célja, hogy segítse a kerékpártúrázókat kerékpártúra ajánlatokkal, kerékpárosbarát szálláshelyek ajánlásával, kerékpáros túrázással kapcsolatos információkkal. Az útvonalak aszfaltos illetve terepen történő kerékpártúrákkal is foglalkozik, megyék szerint tematikusan csoportosítva.

Kisújszállás hivatalos weblapja

Kisújszállás hivatalos weblapja

Kisújszállás a nagykun "szállások" egyike, ősi kun település. Állandó települések a középkor óta vannak itt, hat Árpád-kori település helyét tárták fel az utóbbi harminc évben. Az 1243-46 között betelepült kunok - a mai lakosok ősei - ezekre a helyekre építették szállásaikat. Kisújszállás területe 4-5000 éve lakott hely. Több szállásból álló birtoktest részeként először 1395-ben Kisszállás néven, majd 1470-ben már a mai elnevezésével találkozhatunk egy királyi oklevélben. 1557-ben körülbelül 120-an laktak e tájon. A török hadjáratok idején többször elnéptelenedett. A bujdosó lakosságot Rákóczi fejedelem rakamazi birtokára menekítették. Az újratelepülésre vonatkozó szabadalomlevelet 1717. augusztus 17-én küldték el jóváhagyásra Orczy főkapitány Nyssába a Német Lovagrend nagymesterének, amelyben a betelepülő parasztoknak kétévi adómentességet biztosítottak. 1720-ban 300 lélek élt itt. A Nagykunság gazdasági fellendülését, a függetlenség visszaszerzését az 1745-ös redemptió (megváltás) hozta meg. 1806-ban I. Ferenc királytól a település mezővárosi rangot kapott, vásártartási joggal. Fejlődésnek indult a kereskedelem. Sorra alakultak a kézművescéhek...

Kisújszállási Baptista Gyülekezet

Kisújszállási Baptista Gyülekezet

Honlapunk segítségével megismerheted gyülekezetünk életét, hitvallásunkat. Néhány képet nézhetsz meg gyülekezetünk életéből. Kívánjuk, hogy sok kellemes percet tölts el lapunk olvasgatása közben. Jézus szavaival bátorítunk: Ne félj csak higgy! Márk evangéliuma 5. rész 36. vers

Kisújszállási Önkéntes Tűzoltóság

Kisújszállási Önkéntes Tűzoltóság

Örülünk, hogy szeretné megismerni tűzoltóságunkat, és megnézte az internetes honlapunkat! Már a tervezés első fázisánál fontosnak tartottuk, hogy a múltról és a jelenről is a lehető legtöbb információt gyűjtsük össze. Ennek eredményeképpen megismerkedhet a Kisújszállási Önkéntes Tűzoltóság történetével, gépjárműveivel, felszereléseivel, és tájékozódhat az itt folyó mindennapi munkáról. Bár az Önkéntes Tűzoltó Testület már 1892-ben megalakult, de kezdeti tevékenységéről alig van tudomásunk. Azonban öt évvel később megtörtént az újraszervezése: 1895. augusztus 15-én vasárnap délután nagy számmal jöttek össze a tűzoltásra alkalmas férfiak, hogy a tűzoltó egyletet, amely 'egy pár év óta szünetelt, újólag megalakítsák'. Tűzeset és tűz által okozott kár már akkor is volt a városban, amikor még meg sem alakult a Tűzoltó Testület. Igazi nagy esemény volt az 1828. július 10-én villámcsapás által okozott templom tűz. Ekkor nem csak a templomtető égett le, hanem a torony és a harangállvány is, melynek következtében a harangok leestek és összetörtek...

Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

Céljainkban az alapítás óta nem következett be változás, így a munka ma is a régi szellemben folyik. Ez annak is köszönhető, hogy az alapító tagok mintegy fele még ma is vállalni tud valamilyen feladatot. Közben úgy döntöttünk, hogy a 18 év alatti fiatalokat pártoló tagként hívjuk a közösségbe, hogy tagdíjfizetési kötelezettség ne terhelje őket. Amint lehetett közhasznú szervezetté alakultunk, hogy lehetőségünk legyen a személyi jövedelemadó 1%-nak befogadására (Számlaszám:11745080-20004927; adószám: 18828124-1-16). Létrehoztuk egyesületünk alapítványát: a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány, kiemelkedően közhasznú alapítvány. A 11745080-20006709 sz. számlaszámon gyűjt új értékek létrehozására fordítandó adományokat, és a 18827075-1-16 adószámon az 1%-ot. Dr. Vincze Sándor kuratóriumi elnök vezetésével végeznek értékes és eredményes munkát.

Klapka György Szakközép- és Szakiskola

Klapka György Szakközép- és Szakiskola

A Klapka György Szakközép- és Szakiskola története Megtisztelő kötelezettségnek teszünk eleget, amikor emlékezünk iskolánk múltjára, és tisztelgünk mindazok előtt, akik az alapítás óta alkotó módon vettek részt a munkásnemzedékek nevelésében. Megalapozták a szakképzést, sokszor igen nehéz körülmények között neveltek, oktattak. Az ember szaktudásával, termelési tapasztalataival, általános műveltségével, alkotó tevékenységével legfontosabb hordozója társadalmi rendszerünk fejlődésének. A szakmunkások nevelése, képzése, erkölcsi formálása az ország élő beruházása is. A magyar szocialista szakmunkásképzés 1949-ben alkotott törvény alapján jött létre. 1945 és 1952 között szervezett iskolai képzés, nevelés nem folyt Jászberényben. A kisiparosok és ipartestületek által szerződtetett tanulókat a szakmára oktatták, s ha letelt a tanoncidő, az ipartestület által kijelölt szakmai bizottság előtt vizsgát tettek, segédlevelet kaptak, melyet a tanács ipari osztálya anyakönyvezett. Az 1949-ben alkotott IV. sz. törvény fontos szerepet töltött be a szakmunkásképzésben...

Hirdetés
Kőtelek

Kőtelek

Engedje meg, hogy Kőtelek Polgármestereként tisztelettel köszöntsem honlapunkon. Kőtelek lakói szeretettel várják mindazokat, akik megunva a város zajos, rohanó életét, pihenni, kikapcsolódni egy nyugodt, csöndes, a természet értékeit óvó és tisztelő helyre vágynak. Az Alföld végtelen rónája, a Tisza hol rohanó árja, vagy békés nyugalma mind - mind felüdülést nyújtanak a városi élet után. Művészeket, üzletembereket varázsolt már el eddig is a hely, ahol élünk. Az aktív turizmust kedvelők is megtalálják számításukat nálunk. Horgászni nemcsak a Tiszán, hanem a holtágakon, valamint a Szabó János Horgászegyesület horgásztaván is lehet. A gáton sétálva, vagy kerékpározva gazdag madárvilágot figyelhetnek meg. A gát folyó felőli oldala a Hortobágyi Nemzeti Park része. Egész évben rendezvényekkel várjuk az idelátogatókat. Kiemelkedő esemény a Kőtelek Fesztivál, mely augusztusban kerül megrendezésre. Településünkről, az eseményekről honlapunkon részletes információkat talál. Digitalizálódott világunk ez esetben áldás, hiszen a képek, az információk már sokat elárulnak rólunk, életünkről. Ha ezután ellátogat hozzánk, úgy érezheti, mintha már személyesen találkoztunk volna. Jöjjön, és ismerje meg községünket, az itt élőket! Reméljük Önt is elvarázsolja mindaz, amit nálunk talál.

Kunhegyes

Kunhegyes

Kunhegyes 8800 fős település a Nagykunság Észek-keleti peremén fekszik, közel a Tiszához, távol a nagyvárosok és forgalmas utak zajától. Megközelíthető Budapest-Debrecen 4.sz. főút fegyverneki leágazásától a 34-es úton (16 km-.) valamint az M3 úton Füzesabony majd a 34-es főút Tiszafüred-Kunhegyes útvonalon. Földjeit hullámzó búzamezők, kukoricatáblák tarkítják. A napraforgó sárga színpompájú sokasága között emelkednek ki őseink elfelejtett üzenetét sugalló titokzatos kunhalmok. A kisváros, mely megtartotta ősi jellegét, élénk kulturális életet él. Az alföldi falu hangulatát tükrözi az ideérkező számára a máig élő kézműves hagyomány, az itt élő emberek múltját és mindennapjait idéző néprajzi gyűjtemény valamint a korhű bútorokkal berendezett Kunkapitányház. Az alföldi puszta szépsége, az időjárással dacoló műemléki épületek, köztéri szobrok kirándulást, a helyi és környező települések termál, és gyógyvizei pihenést és gyógyulást kínálnak vendégeinknek. A jó vadászmezők, ügyességet és kitartást igénylő kerékpáros túrák, valamint népművészeti alkotóhelyek várják az aktív pihenést kedvelőket, miközben éhségüket csillapíthatják az ősi hagyományos módszerrel készített kun ételek bőségével. Egyesületünk a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség szakmai civil szervezet tagja. Tagjaink rendelkeznek VILLAGE+ Ökoturisztikai védjeggyel is melyet az EURÓPAI RÉGIÓK GYŰLÉSÉNEK 1. sz. BIZOTTSÁGA adományozott. A védjegyet Európában elsőként a Tisza-tavi régió nyerte el. A Kunhegyesi Falusi Turizmusért Egyesület tagsága kényelmes, színvonalas, családias hangulatú szálláshellyel várja Önöket.

Kunmadaras

Kunmadaras

Kunmadaras község Jász-Nagykun-Szolnok megye Karcagi kistérségében. A Nagykunság egyik települése a 34-es számú főútvonal mentén. Vasúton a Karcag-Tiszafüred vonalon közelíthető meg. Budapesttől közúton 140 km-re, vasúton 180 km-re helyezkedik el. Keletről a Hortobágyi Nemzeti Park határolja. A község létezésének első írásos emléke 1393-ból származik. Eszerint Madaras György jászkapitány birtokába adta a területet Luxemburgi Zsigmond. Innen ered a település elnevezése. A török hódoltság alatt elpusztult a település. A XVIII. és XIX. században élénkült meg ismét az élet, folyamatosan gyarapodott a falu, növekedett a lakosság száma. Új lakóházak és középületek (templom, iskola) épültek. A település 1811-től a mezővárosok szintjére emelkedett. 1944-ben a német hadsereg egy repülőtér építését kezdete meg a falu határában, amit a háború végén a Magyar Honvédség fejezett be. A repülőtéren 1992-ig szovjet csapatok állomásoztak; Vándor Károly szerint egyike volt azon katonai létesítményeknek, amikben a hidegháború idején atomfegyvert tároltak...

Kunszentmárton

Kunszentmárton

A Tiszazug a Tisza és a Hármas-Körös közötti szögletet foglalja magába. A folyók középszakaszú jellegegük miatt nagy mennyiségű finom homokot és iszapot szállítanak, s ez a hordalék határozza meg nagyrészt a morfológiailag méréskelten tagolt felszínt, amelyet futóhomok, parti dűnék és morotvák tesznek változatosabbá. A talajok többsége alluviális öntéstalaj, mely a mezőgazdasági termelés szempontjából az átlagnál gyengébb. Kedvező adottság a negymennyiségű felszíni és felszín alatti víz, bár a minőség rétegtani okok miatt nem megfelelő, jelentős termálvíz kincs. Feltételezhető szénhidrogénkincs utáni kutatás folyik a körzetben. A Tiszazug az Alföld egyik jellegzetes átmeneti szerkezetű része. A Tiszántúl középső részét jellemző óriásfalvas településrend itt érintkezik a Tisza mellett elterülő közép- és kisfalvas övezettel...

Lehel Vezér Gimnázium

Lehel Vezér Gimnázium

Az iskola történetéből: 1767 - Dósa Pál jászkerületi kapitány saját költségén megalapítja a latin kisgimnáziumot Jászapátin - egy osztállyal. 1776 - az iskola a királyi gimnáziumok közé, a budai tankerülethez kerül. 1779 - a központi követelményeket teljesítendő, az intézményt a kerületek középpontjába, Jászberénybe helyezik át; helye a katonatiszti lak, majd a Zagyva partján levő magtár épülete; 3 osztály, tandíj nélküli oktatás 1784/85-ig. 1782 - a gimnázium megkapja első hivatalos pecsétjét: Sigillum Scholae Grammaticea Jászberényiensis 1778. 1789 - megnyílik az ötosztályos nagygimnázium, az új pecsét felirata: Sigillium Regii Gymnasii Jász Berenyiensis 1789. 1791 - A földrajz, honi történelem, természetrajz, számtan könnyebbség és nagyobb eredmény végett magyar nyelven adatik elő. 1806 - a II. Ratio Educationis alapján az intézmény hatosztályos főgimnáziummá alakul. 1844 - a magyar nyelv hivatalossá lesz a gimnáziumokban; a retorika, poézis, mitológia kivételével magyar nyelven folyik az oktatás.

Magyar Wing Chun Szövetség

Magyar Wing Chun Szövetség

A Magyar Wing Chun Szövetség 2004 novemberében alakult Szolnokon. Tagja a World Wing Chun Kung Fu Association-nak (a Tradicionális Wing Chun Kung Fu stílus világszövetsége), a Traditional Wing Chun Federation-nak (az előbbi szövetség európai szervezete) valamint a Magyar Kung Fu Szakszövetségnek. Célja a Tradicionális Wing Chun Kung Fu terjesztése és népszerűsítése, a fiatalok egészséges életmódra nevelése a távol-keleti harcművészetek megismertetése által. Ennek érdekében bemutatókat, szemináriumokat, ismeretterjesztő előadásokat szervez az ország területén. A folyamatos iskolai szintű oktatás mellett, a magasan kvalifikált instruktorok önvédelmi tanfolyamokat vezettek és vezetnek rendőrök, katonák, polgárőrök és polgári személyek részére egyaránt. Klubjaiban korcsoportonként folyik a tanítás, 7 - 13 éves korig gyermek, 14 éves kortól ifjúsági és a felnőtt korosztály részére. A sokirányú ismeretterjesztés, a harcművészetek elméleti és gyakorlati oktatása, valamint az önvédelmi tanfolyamok mellett az szövetség oktatói versenyfelkészítést is végeznek - a Magyar Kung Fu Szövetség versenyei iránt érdeklődő tagság részére...

Martfű

Martfű

Gyorsan fejlődő városunk nem rendelkezik nagy múlttal. Az itt élő emberek a jelenre büszkék. A stabil, fejlett infrastruktúra, a kiemelkedően jó közbiztonság, a virágos, parkos Tisza parti környezet kellemes életteret jelent az itt élőknek. A gyárak és a vállalkozások munkalehetőséget biztosítanak a boldogulni vágyóknak. Alapvetően ipari kisváros vagyunk, de a környező területek rendkívül jó minőségű földjei, mély gyökerekkel rendelkező mezőgazdasága is jó lehetőséget biztosít úgy a kereskedelemben, mint a mezőgazdaságban gondolkozó vállalkozóknak. Martfű évekig a cipőgyártás fellegváraként szerepelt a köztudatban. Jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek vannak a cipőgyártás teljes területén a tervezéstől a gyártásig. Így a Tisza Cipőgyár privatizációja nem jelentett nagyobb traumát a város számára. Több neves cipőgyár örömmel jött Martfűre, de az induló kisebb helyi vállalkozások is szép eredményeket tudnak felmutatni. A sörgyár csak néhány évtizedes múlttal rendelkezik, de ma már szerves része Martfű életének.. A sörös szakemberek örömmel jöttek városunkba - megteremtve egy fejlett technológiára épülő kultúrát...

MÁV Kórház és Rendelőintézet

MÁV Kórház és Rendelőintézet

Intézményünk a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 1963-tól 1967-ig épült. Az építéshez hozzájárult a vasutasok 1 % - os Önkéntes Támogatási Alapja. 1967. július 9-én a Vasutasnapon nyitotta meg a betegek előtt. A Tisza és a Zagyva torkolatától nem messze, szép, zöld övezetben található. Ma 269 ágyon látunk el fekvőbetegeket. A járó-beteg szakellátás 16 szakterületen fogad pácienseket. 'Szolnoki MÁV Kórházért' Alapítvány: Kórházunk működését, szakmai színvonalának emelését a 'Szolnoki MÁV Kórházért' Alapítvány támogatja. A 'Szolnoki MÁV Kórházért' elnevezésű, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1991. április 26. napján Pk. 60.773/1991/2.asz. végzéssel bejegyzett és a Pk. 60.773/1991/12.sz. végzéssel 1998. 01. 01-től közhasznúnak nyilvánított alapítvány. Az alapítvány célja: A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet dolgozói továbbképzésének támogatása, tudományos tevékenység elősegítése, az egészségügyi kultúra emelése, orvosi műszerek, berendezések, eü. nyilvántartásokra alkalmas számítógépek és információs rendszerek vásárlása. Közhasznú besorolása révén az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitáció feltételeinek fejlesztése...

Tuti menü