Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Nonprofit egyesületek, alapítványok képes leírás - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu
részletek »

Nonprofit egyesületek, alapítványok - Jász-Nagykun-Szolnok megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: jasz-nagykun-szolnok-megye.tlap.hu » Nonprofit egyesületek, alapítványok
Keresés
Találatok száma - 7 db
Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány

Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány

A Csillagszem Alapítvány magánalapítványként működik 2005 februártól. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet. "A félelem a szeretet ellensége." "A félelem megakadályoz abban, hogy egymást szeressük! " Az alapítvány tevékenységi köre: megfelelő helyre juttatja a gazdátlan, utcán kóborló állatokat, kiemelten figyelemmel kíséri Szolnok város és vonzáskörzetében az állatok tartásával kapcsolatos emberi magatartásokat, állatok bántalmazása, nem megfelelő tartása, beteg állatok esetén megteszi az állatok érdekében a szükséges intézkedéseket, fellép az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt, az állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kéri az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján, segítséget nyújt katasztrófa helyzetekben (pl. árvíz, vihar, baleset) az állatok mentésében. Az alapítvány céljai: az állatvédelem oktatása, hasonló témakörű folyóiratok, újságok, egyéb adathordozók népszerűsítése fórumok keretében, előadások szervezése (felnőtteknek és gyermekeknek) a kóbor állatokkal kapcsolatos helyes és követendő magatartásról, a velük való kapcsolat kialakításáról...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Al.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Al.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (az Alapítvány) 1991-ben történt létrehozásának célja a megye mikro-, kis és középvállalkozásainak megerősítése volt az Alapítvány által nyújtott és megszervezett fejlesztési programok révén (információval történő ellátás, tanácsadás, pénzügyi és oktatási programok, stb.). A vállalkozások megerősítését célzó fejlesztési programok mellett az Alapítvány aktívan részt vett a megye gazdaságfejlesztési programjainak előkészítésében, illetve végrehajtásában. A programok végrehajtása során közvetlen munkakapcsolat alakult ki a PHARE program irányítóhatóságaival, a Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztériummal, a Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztériummal és más támogatási források gazdáival. Az Alapítvány szoros a kapcsolatot ápol a megye, gazdaság- és területfejlesztési szervezeteivel, és erősen támogatja ezen szervezetek együttműködését a megye gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében...

Jászságért Alapítvány

Jászságért Alapítvány

A magyarországi jászok egykor indoiráni nyelvű, az alánokkal rokon nép, amely hazánk területén a középkor végére beolvadt a magyarságba. Eredeti nevük ászi, amelyből az ász, jász változat kialakult. Legközelebbi rokonaik a Kaukázusban, a mai Oroszország területén élő oszétek. A jász népnév első magyarországi okleveles említése 1318-ban kelt. Gazdálkodásukban a nomád állattartás mellett jelentős volt a földművelés is. Katolikus vallásra térítésükben a ferencesek játszottak jelentős szerepet. A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kunokkal együtt, több hullámban jutottak el és telepedtek meg. (A jászok magyarországi letelepedésével kapcsolatban más elméletek is léteznek.) Fegyveres szolgálatuk fejében vármegyéktől független, királyi birtokokra kerültek. Többségüknek a mai Jászság lett a szállásterülete, de éltek jászok a Kárpát-medence más vidékein is. A jászokat kezdettől megillették koronabirtoki kiváltságaik: helyhatósági autonómiával rendelkeztek; vezetőiket maguk választhatták; főbírájuk a mindenkori nádor volt; mentesültek a földesúri, a vármegyei és egyházi adóktól; szabadon költözhettek; vám- és révdíjat nem fizettek; kegyúri jogokat gyakoroltak...

Napsugár Gyermekház

Napsugár Gyermekház

A NAPSUGÁR GYERMEKHÁZ önkormányzati fenntartású, művelődési ház jellegű, gyermek-közművelődési, non-profit költségvetési szerv. Feladatunk a kulturális szolgáltató tevékenység: az igényekre épülő mindennapos kulturális programkínálat megteremtése, művészeti, hagyományőrző, szabadidős és ismeretterjesztő programok szervezése elsősorban a 3-16 éves korosztály részére, illetve az ifjúság és a felnőtt korosztálynak.

Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület

Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület

A Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület hivatalos honlapja. Az oldalon elsősorban az egyesület híreiről olvashatunk, de cukorbetegséggel kapcsolatos cikkek is vannak rajta. Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Nádasdy út 39.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egy.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egy.

Történeti krónikánkban két születési bejegyzés szerepel: 1955: létrejön A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Szolnok Megyei Szervezete. 2004: megalakul a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete. A nemrégiben végbement önállósulásunkat az állami támogatás rendszerének átalakulása tette szükségessé. Kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként - több évtizedes múltunk eredményeinek megőrzése mellett- teszünk eleget a törvényben meghatározott kötelezettségeinknek. Az Alapszabályunkban rögzített feladatok megvalósulásáért a közgyűlés által választott testület felel: dr. Baranyi Imréné elnök, Germann Sándorné alelnök, Demes István, Kondás Erika, Vígh Éva elnökségi tagok. Megyénkben több, mint kétezer súlyos látásfogyatékossággal élő embert tartanak nyilván. Közülük eddig ötszázan kérték felvételüket Egyesületünkbe. Minden tudásunkkal és lehetséges eszközeinkkel igyekszünk ellátni érdekképviseletüket. A korosztályi igényeknek megfelelően dolgozunk egészségük megőrzéséért, szociális biztonságuk szintentartásáért, képességeik fejlesztéséért, munkábahelyezésükért...

Vesebetegek JNSZ-Megyei Egyesülete

Vesebetegek JNSZ-Megyei Egyesülete

Az egyesület feladata a betegek összefogása, a betegséggel kapcsolatos anyagi nehézségek enyhítése. Konferenciák és közösségi rendezvények szervezése. Az eddig befolyt adományokból többek között EKG készüléket, Bioptron lámpát és több vérnyomásmérőt vásároltunk betegeink kezelésére. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlották adójuk 1 %-át a vesebetegek részére. Kérjük továbbra is támogassák egyesületünket!

Tuti menü